Ini Dia Hikmah Zakat Fitrah yang Harus Diketahui

Hikmah Zakat Fitrah – Selain melaksanakan ibadah puasa, kewajiban lain yang diperintahkan Allah di bulan Ramadhan ialah menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah ditujukan untuk membersihkan diri dari kotoran dosa yang telah diperbuat oleh seorang hamba, baik disadari ataupun tidak.

Hikmah Zakat Fitrah

Selanjutnya, zakat fitrah juga dikeluarkan sebagai penutup dan penyempurna ibadah puasa selama bulan Ramadhan. Di bulan Ramadhan ini seseorang bisa saja mengerjakan suatu amalan yang dapat mengurangi dan bahkan merusak pahala ibadah puasanya.

Disisi lain zakat fitrah juga dapat dimaknai sebagai bentuk kepedu lian terhadap sesama. Dimana zakat fitrah ini ditunaikan agar tidak ada satu orangpun khusunya kaum dhuafa yang masih berpuasa (kelaparan) disaat hari raya.

Hikmah Zakat Fitrah

Dalam pengertian yang sederhana, zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan awal bulan Ramadhan sampai menjelang shalat ied, dengan besaran tertentu dan ditujukan untuk golongan tertentu. Sebagai kewajiban bagi seorang muslim, zakat dianjurkan untuk disegerakan dalam menunaikannya ketika telah masuk waktunya.

Zakat merupakan termasuk kedalam ibadah sosial, tentunya ada banyak hikmah yang dapat dipetik ketika seseorang menunaikan zakat, diantaranya sebagai berikut.

Sebagai Penghapus Dosa

Setiap keshalehan yang diperintahkan oleh Allah SWT pasti didalamnya terdapat banyak kebaikan, dimana kebaikan yang dikerjakan tersebut dapat menjadi penghapus perbuatan-perbuatan buruk. Begitupun zakat, zakat merupakan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan dapat menjadi penghapus dosa bagi yang menunaikannya.

Allah SWT berfirman dalam QS. Hud ayat 141 : “Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.”

Hikmah Zakat Fitrah

Menjadi Pembuka Rezeki

Seacara zahir zakat yang dilakukan akan mengurangi jumlah harta yang dimiliki penunainya. Namun, secara maknawi zakat yang ditunaikan tidak mengurangi sama sekali harta yang dimiliki oleh penunainya. Zakat akan menjadi tabungan amal kebaikan berupa pahala yang dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan di hari akhir kelak.

Selain mensucikan harta penunainya, Allah SWT menjanjikan balasan yang berlipat bagi hamba-Nya yang menunaikan zakat. Zakat akan menjadi pembuka rezeki para penunainya, adapun rezeki tak dapat dilihat dari sisi materi saja, melainkan kebahagiaan dan kesehatan merupakan bentuk rezeki yang diberikan oleh-Nya.

Meringankan Beban Hidup Orang Lain

Seluruh umat muslim dianjurkan untuk saling membantu dengan sesama saudaranya baik dengan hartanya, ilmunya atau bahkan jabatan yang dimilikinya. Adapun zakat fitrah adalah amalan yang memiliki tujuan agar tidak ada satu orangpun dihari raya Idul Fitri yang kelaparan.

Baca Juga : Golongan Orang yang Merugi di Bulan Puasa

Menunaikan zakat fitrah sama halnya dengan membantu sauadara seiman yang kekurangan agar tidak kelaparan atau berpuasa di hari raya. Diantara bentuk kemenangan seorang muslim di hari ialah tidak adanya saudara muslim lainnya yang kelaparan atau berpuasa pada hari itu.

Bentuk Rasa Syukur

Zakat fitrah merupakan bentuk rasa syukur seorang hamba atas karunia Allah yang telah memberikannya nikmat yang besar yakni menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan dengan lancar.

Leave a Reply