Zakat

Ngeri! Begini Ancaman Allah Bagi Orang Yang Tidak Berzakat

Enggan berzakat merupakan salah satu sifat manusia kikir. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap pemeluka agama Islam yang sangat terkenal, karena termasuk salah satu rukun Islam yang lima. Oleh sebab itu, zakat termasuk perkara dharuriyat (perkara-perkara pasti) dalam agama Islam. Maka barangsiapa yang mengingkari kewajiban zakat, ia kafir dan keluar dari agama Islam. Kecuali jika orang…
Read more