golongan orang-orang yang berhak menerima zakat

Inilah Golongan Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat

Sebelum Ramadhan ini berakhir kita semua harus memastikan telah menunaikan zakat fitrah terlebih dahulu, zakat fitrah merupakan salah satu kewajiban zakat bagi setiap muslim. Seperti yang diketahui bersama zakat merupakan salah satu rukun islam, dimana setiap muslim harus berupaya untuk menegakkannya sebagai upaya menyempurnakan keislaman dalam dirinya serta mensyiarkan islam itu sendiri. Sebagai ibadah sosial…
Read more